درد و حساسیت دندانی

دندان درد دردی در دندان و اطراف آن است که به دلایل مختلفی بروز می کند.

 

دلایل دندانی درد دندان:

 

پوسیدگی دندان

شکستگی دندان

ترمیم قدیمی آسیب دیده

دندان قروچه یا فشار دادن بیش از حد دندان ها لشه های عفونی

علل غیر دندانی دندان درد: درد در مفصل گیجگاهی فکی عفونت سینوس

 

در موارد زیر در مورد دندان درد خود در اسرع وقت به دندانپزشک مراجعه کنید:

 

درد و تیر کشیدن دندان حین خوردن و یا آشامیدن مواد سرد و با گرم و یا درد در هنگام جویدن

اگر دندان دردی دارید که بیش از 1 یا 2 روز طول می کشد

اگر دندان درد شما به حدی شدید است که باعت اختلالال در غذا خوردن و خوابیدن می شود

اگر منگام باز شدن دهان احساس درد و یا تب و گوش درد دارید و یا تورم مرتبط با دندان مشاهده می کنید.

 

گزینه های مختلف درمانی بسته به علت دندان درد و میزان آن موجود است که با معاینه دقیق بالینی توسط دندانپزشک مجرب و استفاده از رادیوگرافی مناسب بهترین آن انتخاب می گردد.

 

درمانهای ترمیمی، درمان ریشه، کشیدن دندان، ساخت نایت گارد و یا درمانهای بافت لته برای رفع درد و حساسیت دندانی پیشنهاد می گردد.